Tack för bussbränslet!

Uppsala Vatten

Tack för bussbränslet!

Under 2020 blev det obligatoriskt för alla Uppsalabor att använda papperspåsar för att sortera matavfall. Målet var att minska användningen av plast, få lägre koldioxidutsläpp och se till att färre plastpartiklar sprids i luften. Varför ska man då sortera sitt matavfall? Jo, för att matavfallet kan komma till nytta som biogas och biogödsel. För att hjälpa Uppsala Vatten att informera om att ditt matavfall faktiskt kan bidra till allt det här – och att biogasen till och med hjälper till att driva Uppsalas bussar – fokuserade vi på att tacka alla de som sorterar sitt matavfall genom att lyfta att just deras bananskal, gamla purjolök och annat matavfall faktiskt skapar bussbränsle som bidrar till att Uppsala kan bli fossilfritt.  Kampanjen bestod av filmer, print och digital annonsering.

 

Har du ett uppdrag du vill prata mer om?

0 av 150 tecken

Jag har läst, förstått och godkänner Matadors allmänna villkor och integritetspolicy.

Skicka