Användarvillkor och integritetspolicy

Behandling av personuppgifter och dataskyddspolicy

Matador värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid vår behandling av personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där Matador kommunikation AB, nedan kallat Matador behandlar personlig information som samlats in från Matadors digitala kanaler.

Insamling och behandling av personuppgifter

Denna dataskyddspolicy täcker all information som vi samlar in. Informationen kan t ex komma från Matadors webbplats och sociala mediekanaler. Information som vi samlar kan vara person- och kontaktinformation (t ex namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, betalningsinformation (t ex fakturaadress, referensperson och annan relevant faktureringsinformation), information om tjänster (t ex utbildningar och nyhetsbrev), och enhetsinformation (t.ex. IP-adress, webbläsarinställningar, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning).

Vi använder all information i syfte att ingå eller uppfylla ett samarbete som bygger på ett avtalsförhållande, ge dig relevant information om våra tjänster, förbättra din användarupplevelse i din kommunikation med oss eller för att kunna utföra våra uppdrag.

Rättslig grund för behandling och lagring

Matador behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och direktiv. Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig och när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis att marknadsföra oss mot besökare på vår webbplats eller att utveckla vår webbplats och våra tjänster och produkter. Rättsliga grunder för vår behandling och lagring av personuppgifter är:

Avtal – När vi har ingått ett avtalsförhållande med dig, din arbetsgivare eller uppdragsgivare där hantering av information är nödvändig för att vi ska kunna utföra uppdraget.

Samtycke – Då du har godkänt att vi registrerar uppgifter om dig. Exempel: Du har anmält dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev eller bett om information om någon av våra paket med kommunikationstjänster.

Intresseavvägning – När det finns ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Exempel: Du besöker vår webbplats och vi har ett intresse i att utveckla denna eller ett intresse i att ge dig relevant information om våra tjänster.

Rättslig förpliktelse – Om det finns lagar eller regler som gör att vi måste behandla vissa personuppgifter.

Vi sparar informationen så länge som det är nödvändigt för att uppfylla informationens syfte eller för att utföra våra åtaganden eller tills du eller vi av någon annan anledning vill få personuppgifterna raderade.

Säkerhet och utlämnande av personuppgifter

Matador värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och skyddar dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring eller spridning. Vi följer tekniska och legala krav för att skydda dina uppgifter på ett säkert sätt. Vi säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part. I de fall tredje parts lösningar, t ex en IT-tjänst, används kan dina uppgifter komma att delas med dessa samarbetspartners för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. För sådana samarbeten har Matador tecknat separata dataskyddsoch/eller sekretessavtal för att säkerställa och skydda dina uppgifter. I förekommande fall kan dina uppgifter komma att användas av tredje part i ett sammanhang utanför Matadors webbplats, exempelvis i ett annonsnätverk, för att en samarbetspartner ska kunna uppfylla sina åtaganden med Matador. I det fall Matadors tillgångar, eller en väsentlig del av Matadors tillgångar, förvärvas av tredje part kan personuppgifter komma att delas vidare till denne i syfte att fortsatt kunna uppfylla ingångna åtaganden gentemot dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig lagstiftning och EU-direktiv, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som vi har behandlat om dig. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att begära att vi ska radera eller anonymisera dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Matador kommunikation AB med organisationsnummer 556564-0249. Vi har en ansvarig person för dataskyddsfrågor som du kan kontakta för frågor och upplysningar. Kontakta oss här.

Användning av cookies

Matador använder cookies på vår webbplats och i förekommande fall i vår övriga kommunikation med digitala verktyg, t ex mail. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du använder onlinetjänster för att underlätta vissa funktioner, som t ex navigering på en webbplats.

Vi använder cookies i första hand för att förbättra din användarupplevelse men även för att samla statistik och information om hur webbplatsen används i syfte att erbjuda dig de tjänster som du efterfrågar. Informationen gör det bland annat möjligt för oss att utveckla webbplatsen.

Att undvika cookies

Många webbläsare är inställda för att acceptera cookies. Om du inte accepterar användning av dem kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar lagring eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan också radera tidigare lagrade cookies. Läs mer om hur du gör detta på din webbläsares hjälpsidor. Tänk också på att funktionaliteten på webbplatser då kan begränsas.

Sociala nätverk

Matadors webbplats bäddar ibland in delningsverktyg och innehåll från tredje parts leverantörer såsom t ex sociala nätverk. Dessa leverantörer kan därmed komma att använda cookies på Matadors webbplats. Dessa cookies styrs i sin helhet från tredjepartsleverantören och Matador har ingen åtkomst till dem. Du bör därför kontrollera relevant tredje parts webbplats för ytterligare information om dessa cookies.

Ändringar och tillägg till policy och villkor

Denna integritetspolicy och dessa användarvillkor kan komma att ändras och uppdateras om exempelvis lagändringar eller andra förändringar sker.

Matadors dataskyddspolicy och användarvillkor uppdaterades senast 2018-05-15