Tystna inte

Brottsoffermyndigheten

Ett hot mot demokratin

Hot och hat mot dem som deltar i den offentliga samhällsdebatten innebär ett reellt hot mot vår demokrati. Författare, journalister, konstnärer, politiker, forskare… listan över yrkesrepresentanter som hotas kan göras lång. Men ofta är hotet och hatet personligt. De som utsätts och de som möter utsatta behöver guidning, hjälp och stöd. Men vad är egentligen hot och hat? När är det ett brott och vad kan man göra?

Tystna inte

Webbplatsen och kampanjen ”Tystna inte” (tystnainte.se) skapades för att vara ett stöd för dem som utsätts och för dem som hjälper utsatta. Bakom uppdraget står Brottsoffermyndigheten och Sveriges regering. Som budskapsbärare valdes fem offentliga personer: skådespelaren Bianca Kronlöf, författaren och journalisten Patrik Lundberg, journalisten Irena Pozar, Aida Badeli, politiskt förtroendevald, och Ulf Mellström, forskare och professor i genusvetenskap. Samtliga har har egna erfarenheter av hot och hat och berättar om sina upplevelser i kampanjfilmerna. De resonerar bland annat kring vad det beror på och vad man kan göra. Citaten från berättelserna användes i den kreativa lösningen för kampanjen. Andra filmer på webbplatsen informerar även om hur du, i egenskap av någon som möter en person som utsatts för hot och hat, kan vara till stöd och hjälp.

Specifika målgrupper i brett kanalval

Kampanjen riktades mot specifikt segmenterade och utvalda målgrupper, i såväl digitala som traditionella kanaler. Kampanjen fick ett högt engagemang. Webbplatsen var nominerad till Publishingpriset 2019 i kategorin informationssajter.

Har du ett uppdrag du vill prata mer om?

0 av 150 tecken

Jag har läst, förstått och godkänner Matadors allmänna villkor och integritetspolicy.

Skicka