Nya webbplatser för Skolinspektionen

Skolinspektionen

Tre webbar, en lösning

Skolinspektionen gav oss i uppdrag att ta fram ett nytt utseende och en ny struktur för deras webb skolinspektionen.se (som även innehåller deras intranät för medarbetare). Den nya hemsidan skulle dels klara alla tillgänglighetskrav som ställs på en offentlig verksamhets digitala närvaro, göras mer användarvänlig för såväl externa som interna användare, ha en enkel men snygg formgivning och samtidigt ligga till grund för två andra webbar som togs fram parallellt: BEO och Överklagandenämnden (samt tjänsten Kolla din skola). Ingen liten uppgift, alltså.

En av de viktigaste sakerna som behövde förbättras bestod i att underlätta för användarna att hitta relevant målgruppsanpassat innehåll, dels generellt på hemsidan men även via sökfunktionen.

Strukturlösningen vi valde innebar att intranätet och den publika webben interagerades med varandra, där intranätet doldes bakom en inloggning. De båda vyerna interagerade med varandra på ett smidigt och tillgängligt sätt utan att tumma på kvaliteten på någon av versionerna.

På grund av det parallella arbetet med flera webbar samtidigt ställdes det stora krav på tydliga riktlinjer och täta avstämningar, både intern och med beställaren. För att säkerställa att alla krav på tillgänglighet uppfylldes dubbel- och trippelkollade vi alla funktioner och utseenden samt hade även ett flertal avstämningar tillsammans med Funka, som även “slutbesiktade” det färdiga resultatet.

Har du ett uppdrag du vill prata mer om?

0 av 150 tecken

Jag har läst, förstått och godkänner Matadors allmänna villkor och integritetspolicy.

Skicka