Inga rakhyvlar i avloppet, tack.

Käppalaverket

favorite

Kampanj

movie

Film

Inga rakhyvlar i avloppet, tack

Käppalaverket är Sveriges tredje största reningsverk och tar hand om avloppsvatten från ca 500 000 hushåll i Stockholm.

Varje år kommer även ca 900 ton skräp till verket. Skräp som täpper till avloppsledningar, fastnar i pumpar och orsakar onödiga kostnader. Dessutom finns risken att mikroplaster och andra oönskade ämnen kommer ut i ekosystemet.

Nytt beteende på toaletten

Vi fick i uppdrag att ta fram en övergripande strategi och kreativt koncept för att minska mängden skräp i avloppet.

Med ett gediget research- och insiktsarbete identifierade vi ett antal insikter om varför människor slänger skräp i avloppet. Därefter formulerade vi budskapet: Bara kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner i toaletten. Allt annat ska slängas i papperskorgen.

Målgruppen var alla invånare, med särskilt fokus på unga, i de medlemskommuner som är anslutna till Käppalaverket.

Budskapet syntes i trafikreklam, annonser, digital annonsering och sociala kanaler

Vi tog också fram en särskild kampanjsida med bilder på vanligt – och ovanligt – skräp som hittats i rensgaller.

Resultat

Kampanjen var på flera sätt den mest framgångsrika Käppalaverket genomfört. Särskilt lyckad var satsningen för att nå unga.

80 procent av de som sett kampanjen gav ett positivt totalomdöme. 70 procent ansåg att budskapet fått genomslag. 38 procent svarade att man har fått ökad kunskap om vad som är okej och inte okej att spola ner i avloppet och 18 procent berättade att de ändrat sitt beteende.

De som sett kampanjen kände dessutom ett mycket högt förtroende för Käppalaverket. Framförallt unga upplevde att kampanjen vände sig till dem, vilket var helt i linje med den prioritering som gjordes.

Har du ett uppdrag du vill prata mer om?

0 av 150 tecken

Jag har läst, förstått och godkänner Matadors allmänna villkor och integritetspolicy.

Skicka