Alltför många får inte leva som dom vill.

En kampanj mot hedersrelaterat våld och förtryck - NKT

Alltför många får inte leva som dom vill.

Våren 2020 kom en rad nya lagar mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Dessa viktiga verktyg för mänskliga rättigheter kom dock helt i skymundan på grund av pandemin. Regeringen gav därför NKT (Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland) i uppdrag att tillsammans med en rad andra myndigheter berätta för målgrupperna utsatta och deras anhöriga vilka nya rättigheter och skyldigheter de fått.

I uppdraget ingick även att berätta för de yrkesverksamma som möter dem som riskerar att utsättas vilka tecken de ska leta efter och hur de ska agera för att kunna hjälpa. Det skulle även tas fram en myndighetsgemensam vägledning för de yrkesverksamma.

Genom att beskriva kontrastfylld situationer som målgruppen lätt kan relatera till ville vi sprida hopp och berätta att det finns hjälp att få. Vi lyfte budskapen med hjälp av pratbubblor för att förstärka att det är verkliga personers berättelser. Med omtanke om människorna bakom pratbubblorna, och för att visa på deras utsatthet, beskar vi medvetet deras ansikten och jobbade istället med associativa attribut.

Utsatta, anhöriga och yrkesverksamma var målgrupperna

Genom målgruppstester kunde vi se att mottagarna själva “fyllde i” bilderna med personliga drag. För målgruppen yrkesverksamma var uppgiften att få dem att ändra sitt beteende – från att inte agera till att våga hjälpa. Här jobbade vi med ambassadörer från olika yrkesgrupper som berättade hur de hade gått tillväga för att hjälpa till, och gav enkla tips på hur mottagaren kan tänka och agera för att själva kunna hjälpa.

Under försommaren 2022 genomfördes en både bred och riktad informationssatsning gentemot målgrupperna utsatta och anhöriga. Budskapen anpassades efter delmålgruppernas olika drivkrafter och till tolv olika språkgrupper. Samtidigt spreds anpassade budskap om den nya yrkesvägledningen i riktade kanaler till de olika delmålgrupperna inom målgruppen yrkesverksamma.

Det är vår innerliga förhoppning att vårt arbete kommer bidra till att göra livet bättre för de som utsätts för hedersförtryck.

Har du ett uppdrag du vill prata mer om?

0 av 150 tecken

Jag har läst, förstått och godkänner Matadors allmänna villkor och integritetspolicy.

Skicka