Omställningen är på väg

Mobility Sweden/New Republic

Omställningen är på väg.

På uppdrag av Mobility Sweden fick vi tillsammans med vår PR-partner New Republic förtroendet att ta fram en ny nationell kampanj där olika fordons samhällsnyttor synliggörs och där omställningen till att använda fossilfria drivmedel lyfts fram. Totalt har vi tagit fram fyra fordonsspecifika och en generell film som sprids under 2023 i digitala kanaler och leder in till kampanjwebben www.omställningenärpåväg.se

Har du ett uppdrag du vill prata mer om?

0 av 150 tecken

Jag har läst, förstått och godkänner Matadors allmänna villkor och integritetspolicy.

Skicka