Mitt eget Uppsala

Uppsala kommun

Mitt eget Uppsala

Under 2018 vann Uppsala kommun många priser. Varje pris har kommunicerats för sig, men utan att sättas i ett sammanhang. Mediabilden har blivit ”roligt att vi fått ett pris”, men ingen djupare analys av vad som lett fram till priserna har förmedlats. De aspekter som haft störst betydelse för att få priserna är att kombinera expansion med hållbarhet.

Grunden för de pågående kommunikationsinsatserna (som påbörjades i slutet på 2018 och pågår under hela 2019)  under samlingsnamnet ”MittegetUppsala”, är att göra uppsalaborna delaktiga i att ge en positiv bild av sin stad.

Hitta smultronställen

Tillsammans med vår beställare skapade vi en webblösning där alla kan bidra med tips på ”smultronställen” i och omkring Uppsala:uppsala.se/mittegetuppsala, där uppsalabornas tips samlas in, och i samband med att man lämnar sina bidrag går det också ta att del av bakgrunden till de priser kommunen fått. Genom ett antal deltävlingar kommer de bästa bidragen utses, som sedan presenteras på fysiska utställningar. Den första utställningen hölls på UKK under valborgshelgen 2019.

 

Utöver uppsalabornas egna bidrag har 15 andra motiv tagits fram för att spegla hela Uppsalas befolkning. Merparten av motiven har använts i sociala medier, digitala stortavlor och dagspress.

Har du ett uppdrag du vill prata mer om?

0 av 150 tecken

Jag har läst, förstått och godkänner Matadors allmänna villkor och integritetspolicy.

Skicka