Gävleborgs energi- och klimatrapport

Länsstyrelsen Gävleborg

Energi- och klimatrapport

Länsstyrelsen Gävleborg gav oss i uppdrag att utforma deras energi- och klimatrapport. Rapporten gäller för 2020-2030 och anger länets strategiska inriktning för att nå de nationella energi- och klimatmålen samt de mål länets aktörer formulerat. Målgruppen är kommunala tjänstemän, beslutsfattare, företag och allmänheten.

För att få de olika målgrupperna att bli mer intresserade av att läsa de strategiska riktlinjerna valde vi att utforma rapporten som ett magasin. Att välja rätt bilder blev en viktig del i layouten och bildspråket bidrog till att visa gränsen mellan hopp och allvar, samt spegla textinnehållet på ett annorlunda sätt. Bilderna valdes utifrån jämställdhet, mångfald, passiv/aktiv, icke-stereotypisering och så vidare. Vi valde att ge rapporten ett djärvare uttryck än vad Länsstyrelsen normalt använder sig av i andra rapporter och broschyrer, utan att för sakens skull göra avkall från Länsstyrelsens grafiska profil där vi utgått från de typsnitt och färger som vi har att tillgå – allt för att öka intresset för textinnehållet.

 

Har du ett uppdrag du vill prata mer om?

0 av 150 tecken

Jag har läst, förstått och godkänner Matadors allmänna villkor och integritetspolicy.

Skicka