Elitidrott Uppsala

Uppsala kommun

Uppdrag: att kommunicera ett nätverk

Elitidrott Uppsala är ett partnerskap mellan Uppsala kommun, Elitidrottföreningar i Uppsala, Uppsalas arenor, Upplands Idrottsförbund och näringslivet. Partnerskapet Elitidrott Uppsala syftar till att skapa bättre förutsättningar för Uppsalas elitidrottsföreningar att bedriva sin verksamhet på högsta elitnivå. Under 2019 ville Elitidrott Uppsala tydligare kommunicera att nätverket finns, samt berätta om deras uppdrag och funktion. Under ett gemensamt paraply ville de visa upp paletten av elitidrotter i Uppsala och den höga nivå som föreningarna håller. Då nätverket är relativt unikt i Sverige fanns även en önskan om att kommunicera om nätverket nationellt.

 

Det första steget i arbetet var att ta fram en ny grafisk identitet som ska fungera för tryck såväl som digitala format och tillämpningar. Vårt uppdrag bestod av att ta fram en logotyp samt ordbild för Elitidrott Uppsala, en färgpalett om 4 accentfärger, 1 typsnittsförslag och ett par förslag på budskap. Med tanke på att 20 föreningar och ett antal organisationer står bakom Elitidrott Uppsala var det viktigt att hitta en profil som inte blir synonym med en enda specifik förening och som lätt går att koppla till flera olika sporter.

Har du ett uppdrag du vill prata mer om?

0 av 150 tecken

Jag har läst, förstått och godkänner Matadors allmänna villkor och integritetspolicy.

Skicka