Förändringar i kollektivtrafiken

Dalatrafik

Förändringar i kollektivtrafiken

Som ett led i att förbättra busstrafiken i Västerdalarna och Siljanområdet bad Dalatrafik sina resenärer att tycka till om busstrafiken. Många förslag kom in, och utifrån dem gjordes en hel del förändringar: nya sträckningar, hållplatser och linjer. Restider har kortats och antalet körda turer har ökat. Allt för att göra bussresorna enklare från och med hösten 2020.

Kampanjen gick i framförallt sociala kanaler, med stöd av printannonser och banners i Dalarnas Tidningar, och som direktreklam till alla hushåll i den berörda regionen.

Har du ett uppdrag du vill prata mer om?

0 av 150 tecken

Jag har läst, förstått och godkänner Matadors allmänna villkor och integritetspolicy.

Skicka