Sportlov = bygglov

Uppsala kommun

phonelink

Webb

movie

Film

favorite

Kampanj

Sportlov = bygglov

När Uppsala kommun mätte kundnöjdhet med hjälp av NKI utmärkte sig bygglovsfrågorna – men alldeles åt fel håll. Allt för många tyckte att det var krångligt att söka om bygglov, och att processen tog för lång tid. En grundlig analys visade att flera faktorer behövde förändras. Främst behövde bättre hjälp erbjudas för att kunna fylla i kompletta och korrekta bygglovsansökningar, och dels behövde ansökningarna komma in i rätt tid för att kunna hanteras innan sommarsemestern.

Förändrade rutiner. Och ett förändrat beteende

För att komma till rätta med problemen startades ett omfattande internt förändringsarbete. Vårt uppdrag blev att kommunicera detta – men också att skapa en beteendeförändring hos entusiastiska villaägare och få dem att skicka in sina ansökningar mycket tidigare.

 

Söka bygglov på sportlovet

Den kreativa lösningen byggde på att koppla tidsfaktorn till en tydlig händelse på våren som de flesta känner till, nämligen sportlovet.

Kampanjen gick i digitala kanaler som kompletterades med traditionella medier. Vi tog även fram checklistor och andra hjälpmedel som gjorde det enklare skicka in en komplett ansökan.

Resultatet överträffade förväntan. Redan vid första mätningen hade NKI-värdet stigit från 49 till 62 – en klar förbättring.

Har du ett uppdrag du vill prata mer om?

0 av 150 tecken

Jag har läst, förstått och godkänner Matadors allmänna villkor och integritetspolicy.

Skicka