Näthat angår alla. Inte bara den som blir utsatt.

Brottsoffermyndigheten

Näthat angår alla. Inte bara den som blir utsatt.

Brottsoffermyndigheten har i uppdrag av regeringen att göra en informationsinsats som ska förebygga och motverka förekomsten av näthat i det demokratiska samtalet. Den ska också bidra till att stödja personer som riskerar att utsättas för näthat.

Syftet är att se att det finns hjälp att få, öka kunskapen om att det kan vara brottsligt, få information om hur det går till att polisanmäla. Insatsen ska genomföras för personer som blir utsatta för näthat på grund av rasism, könsrelaterat hat, sexism och liknande former av fientlighet.

Vi riskerar alla att drabbas av näthat. För att uppmärksamma den breda målgruppen tog vi fram bilder och videos med sju personer i olika åldrar, etniciteter och miljöer för att belysa att näthat kan ske överallt, när som helst och är mycket vanligare än man tror. Medieplanering och optimering i digitala kanaler gjordes i samarbete med mediebyrån Beet. Film och foto gjordes i samarbete med Bror & Bror.

Kampanjen går nationellt på de digitala kanalerna YouTube, TikTok, Twitch, Snapchat (m fl.), och i trafikreklam i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Har du ett uppdrag du vill prata mer om?

0 av 150 tecken

Jag har läst, förstått och godkänner Matadors allmänna villkor och integritetspolicy.

Skicka