Lärarhandledning Av Fri Vilja

Brottsoffermyndigheten

Ny utbildning för elever om frivilligt sex.

Brottsoffermyndigheten fick i uppdrag av regeringen att vidare öka kunskapen om Sveriges sexualbrottslagstiftning, i folkmun kallad samtyckeslagen. För att göra detta tog de fram en utbildning och material som fungerar som stöd för lärarna i deras undervisning. Utbildningen vänder sig i första hand till grundskolan åk 7-9, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Materialet kan också användas i grundsärskolan och på introduktionsprogrammen.

Matadors uppdrag

Vårt uppdrag bestod i att ta fram form och struktur på hemsidan där utbildningen finns. Vi utgick från den befintliga formen på huvudsidan frivilligtsex.se. Utbildningen består av sex kapitel som presenterar lagstiftningen, vilka handlingar som kan vara brottsliga, vikten av att vara lyhörd för vad andra vill, hur en polisanmälan går till och mycket mer. Materialet som består av övningar som kan genomföras både digitalt och i klassrum kan användas av skolpersonal som ska undervisa om lagstiftningen, sexualbrott, normer och frivillighet.

Har du ett uppdrag du vill prata mer om?

0 av 150 tecken

Jag har läst, förstått och godkänner Matadors allmänna villkor och integritetspolicy.

Skicka